Geen makelaars- en beheerkosten

Gegarandeerd maandelijkse huurinkomsten

9.3 (150+) Feedback Company

Home Disclaimer

Disclaimer

Algemene voorwaarden Hubbs

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van verhuur-zeker.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Hubbs B.V. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

De website van Hubbs B.V. en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links zijn eigendom van Hubbs B.V. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hubbs B.V. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Hubbs B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Hubbs B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Hubbs B.V. garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Hubbs B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Hubbs B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Verwijzingen naar sites die niet door Hubbs B.V. worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Hubbs B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Hubbs B.V. worden onderhouden wordt afgewezen.

Hubbs B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Geen makelaars- en beheerkosten

Gegarandeerd maandelijkse huurinkomsten

9.3 (150+) Feedback Company