Geen makelaars- en beheerkosten

Gegarandeerd maandelijkse huurinkomsten

9.3 (150+) Feedback Company

Home Woningverhuur in 2023 zwaarder belast in box 3

Woningverhuur in 2023 zwaarder belast in box 3

woning-verhuren-2023
Author image

Ruud

19 Mar. 2023

In 2023 uw woning verhuren als particulier zwaarder belast in box 3

Al lange tijd is er hevige discussie omtrent de positie van particuliere verhuurders binnen de Nederlandse huizenmarkt. Binnen deze discussie zijn twee duidelijke standpunten zichtbaar. Enerzijds is er veel kritiek op de particuliere verhuurder. Zij verhuren een groot aantal woningen binnen de Nederlandse huizenmarkt en verdringen als belegger de potentiële kopers. Uitdrukkingen als ‘pandjesprinsen’ en ‘huisjesmelkers’ komen binnen deze zijde van de discussie dan ook geregeld voorbij. 

Aan de andere kant van de discussie zien we juist dat veel van deze verhuurders zelfstandigen zijn, waarvoor het verhuren van een woning een alternatieve vorm van pensioen is. Door in één of twee woningen te beleggen, proberen zij een mogelijk pensioengat te dichten. 

 

Woning verhuren in 2023

De discussie gaat velen aan. Het aantal mensen dat binnen Nederland een woning verhuurt, wordt geschat op meer dan 300.000 natuurlijke personen. Deze groep verhuurders bezit gezamenlijk meer dan 500.000 huurwoningen. Ook binnen de politiek is dit een zwaarwegend thema. Hier heerst voornamelijk het beeld van de huiseigenaar die de woonruimte voor extreem hoge prijzen verhuurt. Kortom, het beeld van de huisjesmelkers. Dit heeft ervoor gezorgd dat het verhuren van een woning vanaf 2023 zwaarder wordt belast bij de vermogensbelasting in box 3. De impact van deze maatregelen heeft zware gevolgen voor veel particuliere verhuurders. 

Rendement en de hogere belastingdruk in 2023

De maatregelen zoals omschreven in het Belastingplan 2023, heeft vooral impact op het rendement uit de verhuur van woningen. De hogere fiscale druk in box 3 zorgt ervoor dat het vanaf 2023 lastiger wordt om als particulier de woningverhuur voort te zetten. Een nadelig gevolg dat hiermee samenhangt, is dat het voor de verhuurders lastiger wordt om de gewenste verduurzaming van de woningen te financieren. Ook investeringen in de transformatie van kantoor- en winkelpanden naar woningen en van zolderverdiepingen naar appartementen worden hierdoor minder aantrekkelijk. Deze ‘transformatie werkzaamheden’ kunnen hierdoor zelfs tot stilstand komen. De gevolgen van de in het Belastingplan 2023 beschreven maatregelen voor particuliere verhuurders zijn door de Lobby organisatie Vastgoed Belang in kaart gebracht. 

 

Zorgeloos uw woning verhuren?

  • Binnen 7 dagen verhuurd

Gevolgen van hogere fiscale druk vanaf 2023

Vastgoed Belang maakt  aan de hand van verschillende scenario’s inzichtelijk wat de gevolgen voor de particuliere verhuurder zijn van de hogere fiscale druk in box 3. 

Zo zal door de toegenomen belastingdruk het netto-exploitatieresultaat sterk afnemen voor het overgrote deel van de woningverhuurders die hun woningbeleggingen in box 3 hebben ondergebracht. Dit komt erop neer dat de netto inkomsten uit verhuur ontoereikend zijn om verdere essentiële investeringen in deze woningen te financieren. Met het netto-exploitatieresultaat worden de inkomsten uit woningverhuur bedoeld, na aftrek van:

  • exploitatiekosten (denk hierbij onder andere aan noodzakelijk onderhoud, verzekeringen en verhuurkosten); 
  • financieringslasten;
  • belastingen (eventueel vennootschaps- en dividendbelasting en de belastingen van box 3).

In bepaalde situaties resulteert dit voor particuliere verhuurders in een  netto-exploitatieresultaat van rond het nulpunt of zelfs een negatief netto-exploitatieresultaat. Dit betekent dat de inkomsten uit woningverhuur na aftrek van belastingen, onvoldoende opleveren om de woningverhuur voort te zetten. Hierdoor zullen de gevolgen van het Belastingplan 2023 eerder leiden tot verkoop, dan tot de beoogde verduurzaming binnen de huizenmarkt.

Meer weten over het verhuren van uw woning voor een hoger rendement? Ga naar onze pagina Woning verhuren en lees over de voordelen van het verhuren van uw woning via Hubbs. 

 

Geen makelaars- en beheerkosten

Gegarandeerd maandelijkse huurinkomsten

9.3 (150+) Feedback Company